Členské příspěvky 2022 – poslední výzva

Vážení modeláři,

děkuji všem, kteří včas uhradili členské příspěvky na rok 2022. Posledních 7 členů, kteří nemají uhrazeno, bych chtěl upozornit, že do konce týdne dojde k odeslání seznamu na SMČR a tím jejich členství v našem klubu končí dne 31.12.2021.

Přehled uhrazených plateb na rok 2022 k 14.12.2021 naleznete v členské sekci

Členská schůze 2021

Vážení modeláři,

dne 12.12.2021 od 10:30 hod proběhne krátká členská schůze. Vzhledem k epidemiologické situaci se sejdeme (pokud počasí dovolí) krátce na letišti Valy.

Chtěl bych požádat všechny naše členy, kteří ještě neuhradili poplatky 2022, aby tak učinili a hlavně prosím, využijte v maximální míře platbu na účet klubu (viz předchozí příspěvek). Výši poplatků a vyúčtování sekání naleznete v členské sekci.

Sledujte web pro další informace (komu nefunguje heslo, může si sám resetovat nebo napsat na email modelklubu)

S pozdravem

T. Jareš

Členské příspěvky 2022 – platba

Vážení modeláři,

termín pro zaplacení členských poplatků na rok 2022 je do 15.12.2021. Po tomto datu bude seznam aktualizován a odeslán na SMČR. Kdo nebude mít členské příspěvky (včetně záloh na sekání) uhrazené do tohoto data, bude mu členství v klubu na příští rok automaticky ukončeno.

Žádám naše členy, aby v maximální míře využili bezhotovostní platbu.

Příspěvky je možné zaslat na účet našeho klubu č. účtu: 275675218/0300 do políčka „popis pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení a do variabilního symbolu „2022“.

Komu nefunguje přihlášení pište na: modelklubmb54@seznam.cz.

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým nařízením proběhne zkrácená podzimní schůze na letišti Valy (termín bude následovat)

Nalezen vysílač!!

Dnes 29.8.21 byl v odpoledních hodinách nalezen na letišti žlutý vysílač DS12. Bohužel kompletně mokrý po bouřce (odpojil jsem baterii a vyfoukal kompresorem). Po zodpovězení kontrolních otázek vrátím původnímu majiteli.

Tel: 731 295 494

Mimořádná členská schůze již 16.6.2021

Vážení modeláři,

aktualizováno 6.6.2021

dne 16.6.2021 od 17hod se uskuteční členská schůze a to v leteckém Muzeu Metoděje Vlacha. Bohužel jsme museli z důvodu obsazenosti prostor změnit termín o den dříve. Chtěl bych apelovat na všechny naše členy a požádat je o účast. Jedná se o velmi důležitou schůzi, kde bude volen nový výbor klubu. Program schůze bude přiložen do 6.6.2021 pod tento text. Prosím sledujte web pro aktuální informace.

http://www.modelklubmb54.cz/wp-content/uploads/2021/06/Program-schuze_210616.pdf

Aktuality z klubu

Vážení modeláři,

přináším hlavní aktuality a informace:

 1. Dne 17.6.2021 16.6.2021 proběhne členská schůze. Místo bude ještě upřesněno prověřujeme možné varianty. Hlavním úkolem je volba nového výboru a předsedy klubu.
 2. Mám připraveny členské členské známky + samolepky na model, kdo ještě nemá. O termínu budu informovat na stránkách. V každém případě je budu mít s sebou 17.6.21 na schůzi.
 3. Na víkend 18.-20.6.21 je připraveno přátelské polétání s přespáním. Přijďte se po dlouhé době odreagovat, zalétat a poklábosit s kolegy modeláři. Vlastní jídlo na gril s sebou.
 4. Letiště: letištní plochu je třeba po zimě upravit. Jakmile přestane pršet (alespoň na týden) nechám přivést hlínu a bude třeba díry zasypat a uválcovat. Jakmile bude hlína na místě dáme informaci na web ohledně brigády. Chtěl bych poděkovat V.Pavlyčuk a J.Baborský za odvezení a likvidaci bordelu za boudou. Letištní plochu se zatím daří udržovat i když tráva roste velmi rychle.
 5. Sekačka: Sekačka má dobitou baterii, vyměněné sekací nože za nové a dnes dostala nový řemen. Za péči o sekačku patří díky M. Musilovi. Bohužel, nelze jednoduše vyřešit problém se startováním (i když je to nyní mnohem lepší) a to kvůli opotřebované dekompresní vačce – startér má problém s motorem otočit při rozběhu (problém se řeší)
 6. Sekání: Nově bude evidence sekání vylepena na dveřích boudy zevnitř (díky P. Pelikán za přípravu tabulky). Tím by nemělo již docházet ke ztrátám sešitu atd. Na formuláři je uvedeno číslo na M. Musila žádáme tedy o hlášení případných závad, tak aby byla sekačky vždy připravená.
 7. Benzín: v boudě budou připraveny dva kanystry benzínu. Pokud bude zbývat poslední kanystr prosíme taktéž o info na M. Musila abychom mohli včas benzín obstarat.
 8. Označení modelu a legitimace člena klubu: Jelikož se množí případy, kdy na naše letiště dochází nečlenové chtěl bych zdůraznit, že je povinností každého člena mít řádně označený model a zároveň být připraven v případě vyzvání prokázat své členství průkazkou a vylepenou platnou známkou na rok 2021. Toto bude striktně vyžadováno po členské schůzi 17.6.21 (to by již měli mít všichni členové k dispozici)
 9. Respektování letového řádu: Rád bych znovu apeloval na některé nejmenované členy ohledně respektování letového řádu! Prosím nezkoušejte, co vydrží obyvatelé Val nejblíž letišti…
  1. Nelétejte nad zástavbou (těsně u Val)
  1. Používejte jen schválené výfuky ne kus trubky
  1. Respektujte s velkými modely létání nejdříve od 10hod
  1. atd.

Štítky na označení modelů pro členy klubu

Vážení modeláři,

na tiskárně Brother jsem vytiskl každému z našich členů štítky na model. Štítek lze na model umístit libovolně. Štítek splňuje (obsahuje) požadované informace od ÚCL/SMČR a to pro rekreační a tréningové létání ( Skupina R, rekreační ).

Štítky jsou samolepící a jde o kvalitní pásku, která by měla něco vydržet:

Aplikovaná páska je odolná vůči teplotním vlivům i proti poškrábání. Skládá se ze šesti vrstev materiálu, je extrémně odolná a tenká. Písmo je tvořeno termotransférovým inkoustem, jenž je sevřený mezi dvě ochranné vrsty PET. Díky tomu drží velmi dobře přilepené a text zůstane velmi dlouhou dobu ostrý a čitelný.

Foto štítků naleznete v uzamčené sekci zde.

V sobotu 9.1.21 plánuji procházku na letiště Valy (á 13-14h) tak kdyby jste náhodou šli okolo budu mít štítky s sebou 🙂

Označeny musí být všechny modely (mimo halových), i ty s kterými létáte na louce za chalupou!!!

Informace k registraci a povinnému označení modelů

Vážení modeláři,

přináším aktuální informace k registraci členů a označování modelů:

1.Klubová registrační karta byla za náš klub odeslána k 15.12.2020, k tomuto datu jsem také zaplatil za všechny členské poplatky. Aktualizovaný seznam našich členů naleznete zde.

2. Na tomto odkaze si může každý z členů ověřit kompletnost předaných informací a to zadáním vašich členských licencí (kdo neví, tak seznam naleznete zde). Pokud by u někoho snad nebyla evidence kompletní, pište prosím na email modelklubu.

3. Po zadání členské licence se vám zobrazí QR kód, který musí být umístěn na modelu. Pravidla pro umístění a provedení QR kódu jsou popsány zde. Zjednodušeně je nutné na každém modelu mít umístěnou svazovou licenci ( CZEt7slfy2nqzwrj ) + licenci členskou.

4. Samolepky (QR kódy s CZEt7slfy2nqzwrj) obdržíme od svazu během ledna spolu se známkami na rok 2021. K tomuto, ale bude nutné nalepit i členskou licenci (každý má svou). Jelikož se dá do QR kódu zabalit i více informací (jako tel. a CZE licence) líbilo by se mi nejvíce definovat jednotnou podobu těchto štítků….

5. Potřebuji létat hned a nemám označení? Stáhněte a vytiskněte si QR kód (viz bod 2+3 – zadáním členské licence na svazu) a po nalepení na model máte prozatím splněno. Tento QR kód obsahuje vaši i svazovou licenci.

Příklad mého návrhu za modelklub:

Aktualizace seznamu členů

Vážení modeláři,

k dnešnímu dni došlo k aktualizaci seznamu členů na rok 2021 (zkontrolovat si můžete zde). V seznamu jsou uvedeni všichni, kteří uhradili členské poplatky a dodali potřebné údaje k registraci. Seznam byl odeslán dne 15.12.2020 na SMČR. Ohledně povinného označení modelů atd vás budeme informovat po potvrzení registrace (přidělení registračního čísla).

V rámci celého výboru bych chtěl popřát všem našim členům Veselé Vánoce a šťastný nový rok.