Přání 2016

Vážení modeláři, chci Vám popřát krásné prožití vánoční svátků Vám i vašim blízkým, dobrý start a úspěšný let rokem 2017

s ústou předseda klubu Tomáš Zorkler

Aktualizace seznamu členů

Vážení modeláři,

všem, kteří zaplatili členské příspěvky včas, děkujeme. Došlo k aktualizaci seznamu členů, prosím zkontrolujte si každý své jméno zda je uvedeno v seznamu na našem WEBu, než bude odeslán na ČMS.

Silvestrovské polítání

Vážení modeláři,

jako každý rok vás zveme k silvestrovskému polítání a tím tedy k rozloučení s rokem 2016. Pokud bude počasí, sejdeme se tradičně na letišti Bradlec, a to 31.12.2016 v 10:30. Příjemné prožití svátků vánočních přeje výbor klubu.