Letišťní řád

Letiště je využíváno se souhlasem majitele, na pozemku soukromé osoby. Provoz je kontrolován a řízen členy Model klub Mladá Boleslav, p.s. (dále MK)

Členové MK:

  • udržují plochu
  • organizují a řídí tréninkové lety
  • zodpovídají za dodržování zásad bezpečného létání a slušného chování
  • zodpovídají za nerušení soukromí obyvatel v blízkém okolí
  • organizují létání tak, aby nebyl ohrožen majetek a zdraví zúčastněných a obyvatelů okolních domů

Hosté MK:

  • mohou létat pouze za přítomnost člena MK a to, po seznámení se s letištním řádem (každý člen klubu zodpovídá za svého hosta)
  • Řídí se pokyny členů klubu, kteří mají právo při hrubém porušení pravidel létání návštěvníka z letiště vykázat, popř. přivolat policii ČR

Pro organizované modeláře platí rámcové pojištění ČMS, pro neorganizované (hosty) je žádoucí si odpovídající pojištění zajistit ve vlastní režii.

Pravidla tréninkového létání:

Provozní doba letiště Valy:

Po-Pá:          08:00 – 20:00

So:               09:00 – 20:00

Ne:               10:00 – 18:00

Modely s elektrickým pohonem, lze provozovat bez omezení (pro hlučné el. modely jako jsou velké vrtulníky, turbíny atd. platí provozní doba letišť).

Doporučený letový prostor je ve směru upravené startovací dráhy.

Každý účastník je povinen se před zapnutí vysílače přesvědčit o volném pásmu a kanálu a dohodne si pořadí letu. V případě kluzáků, aerovlaků, nebo el. modelů může být po dohodě pilotů provozováno i více modelů. V takovém případě, musí stát piloti co nejblíže u sebe a upozornit důrazně ostatní piloty o úmyslu startovat, nebo přistát.

Přípravu modelu a pozemní zkoušky musí modelář provádět tak, aby nebylo ohroženo zdraví a majetek ostatních modelářů a diváků.

Je zakázáno létat nad obytnou zástavbou, diváky a parkujícími automobily.

Modelář – začátečník má právo požádat o volný letový prostor a smí létat pouze pod dohledem zkušeného kolegy.

Při provozu modelu je zakázáno vstupovat do dráhy jiným osobám krom pilota-pilotů, nebo pomocníků.

Je přísně zakázáno volné pobíhání psů.

Za nezletilé zodpovídá jejich zákonný zástupce.

Modely se spalovacím motorem musí být vybaveny účinným výfukovým systémem tak, aby bylo zabráněno nadměrnému hlukovému zatížení přilehlého okolí.

Každý uživatel modelářského areálu je povinen udržovat čistotu a pořádek a nejezdit po ploše autem a parkovat ve vyhrazeném prostoru.

Opakované porušování pravidel pro tréninkové létání bude posuzováno jako letová nekázeň a bude penalizována případně zákazem létání.

Každý účastník odpovídá za škody způsobené během své činnosti, a to jak na osobách, tak i na majetku

Letišťní řád ke stažení zde: Letištní_řád_170330

Platné od: 30.3.2017