Stanovy klubu

Model klub Mladá Boleslav, p.s., je pobočným spolkem Svazu Modelářů České republiky z.s. (SMČR) sdružujícím zájemce o modelářskou činnost

Stanovy MK Mladá Boleslav p.s.: Stanovy_170330
Stanovy SMČR: Stanovy SMČR 2015