Členské příspěvky 2024 – platba

Vážení modeláři,

letiště zasypal sníh a je tedy nejvyšší čas zasílat příspěvky na sezónu 2024. Termín pro zaplacení členských poplatků na rok 2024 je do 20.12.2023. Po tomto datu bude seznam aktualizován a odeslán na SMČR. Kdo nebude mít členské příspěvky (včetně záloh na sekání) uhrazené do tohoto data, bude mu členství v klubu na příští rok automaticky ukončeno.

Žádám naše členy, aby v maximální míře využili bezhotovostní platbu.

Příspěvky je možné zaslat na účet našeho klubu č. účtu: 275675218/0300 do políčka „popis pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení a do variabilního symbolu „2024“.

Pár obecných informací:

  • Ti z vás, kteří letos sekali prosím vyčkejte – musím se dostat na letiště a vyzvednout sešit (sumarizace bude jako vždy v členské sekci)
  • poplatky jsou na rok 2024 stejné jako v roce 2023 (1100/1000kč)
  • Komu nefunguje přihlášení pište na: modelklubmb54@seznam.cz.

26.8. – 27.8. zavřené letiště

Vážení modeláři,

chtěl bych připomenout, že od soboty 26.8. do neděle 27.8. (cca 13hod) bude zavřené naše modelářské letiště z důvodu výskytu většího množství osob po celé ploše (viz členská schůze a kalendář akcí). Děkuji předem všem za pochopení a respektování zákazu.

Aktualizace členů a CZE licencí

Vážení modeláři,

díky všem, kteří uhradili příspěvky včas. Došlo k aktualizaci seznamu členů na rok 2023 (zde) a k odeslání plateb na SMČR. Dále jsem v naší sekci uložil aktuální CZE licence, každý si může zkontrolovat (zde).

Ti, kteří se v seznamech nenašli, bohužel neuhradili (ani po několika výzvách) poplatky včas. Jejich členství bylo tedy k 31.12.2022 automaticky ukončeno.

Členské příspěvky 2023 – platba

Vážení modeláři,

termín pro zaplacení členských poplatků na rok 2023 je do 15.12.2022. Po tomto datu bude seznam aktualizován a odeslán na SMČR. Kdo nebude mít členské příspěvky (včetně záloh na sekání) uhrazené do tohoto data, bude mu členství v klubu na příští rok automaticky ukončeno.

Žádám naše členy, aby využili bezhotovostní platbu.

Příspěvky je možné zaslat na účet našeho klubu č. účtu: 275675218/0300 do políčka „popis pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení a do variabilního symbolu „2023“.

Komu nefunguje přihlášení na stránky pište na: modelklubmb54@seznam.cz.

Hofman Cup 2022 – organizace

Vážení modeláři,

o víkendu proběhne již několikrát zmiňovaný Hofman Cup. Do dnešního dne se z 50 lidí (počet členů našeho klubu) ozvalo pouze 5 lidí, kteří přijdou pomoci. Opravdu se v našem klubu nenajde nikdo další, kdo by byl ochoten pomoci?

V rámci klubu neděláme téměř žádné brigády, sekání a údržbu letiště zajišťuje pořád ten stejný okruh lidí. Opravdu nejste ochotni pomoci našemu-svému klubu?

Děkuji všem, kteří se aktivně ozvali a pevně věřím, že přijdou pomoci i ostatní členové