Štítky na označení modelů pro členy klubu

Vážení modeláři,

na tiskárně Brother jsem vytiskl každému z našich členů štítky na model. Štítek lze na model umístit libovolně. Štítek splňuje (obsahuje) požadované informace od ÚCL/SMČR a to pro rekreační a tréningové létání ( Skupina R, rekreační ).

Štítky jsou samolepící a jde o kvalitní pásku, která by měla něco vydržet:

Aplikovaná páska je odolná vůči teplotním vlivům i proti poškrábání. Skládá se ze šesti vrstev materiálu, je extrémně odolná a tenká. Písmo je tvořeno termotransférovým inkoustem, jenž je sevřený mezi dvě ochranné vrsty PET. Díky tomu drží velmi dobře přilepené a text zůstane velmi dlouhou dobu ostrý a čitelný.

Foto štítků naleznete v uzamčené sekci zde.

V sobotu 9.1.21 plánuji procházku na letiště Valy (á 13-14h) tak kdyby jste náhodou šli okolo budu mít štítky s sebou 🙂

Označeny musí být všechny modely (mimo halových), i ty s kterými létáte na louce za chalupou!!!

Informace k registraci a povinnému označení modelů

Vážení modeláři,

přináším aktuální informace k registraci členů a označování modelů:

1.Klubová registrační karta byla za náš klub odeslána k 15.12.2020, k tomuto datu jsem také zaplatil za všechny členské poplatky. Aktualizovaný seznam našich členů naleznete zde.

2. Na tomto odkaze si může každý z členů ověřit kompletnost předaných informací a to zadáním vašich členských licencí (kdo neví, tak seznam naleznete zde). Pokud by u někoho snad nebyla evidence kompletní, pište prosím na email modelklubu.

3. Po zadání členské licence se vám zobrazí QR kód, který musí být umístěn na modelu. Pravidla pro umístění a provedení QR kódu jsou popsány zde. Zjednodušeně je nutné na každém modelu mít umístěnou svazovou licenci ( CZEt7slfy2nqzwrj ) + licenci členskou.

4. Samolepky (QR kódy s CZEt7slfy2nqzwrj) obdržíme od svazu během ledna spolu se známkami na rok 2021. K tomuto, ale bude nutné nalepit i členskou licenci (každý má svou). Jelikož se dá do QR kódu zabalit i více informací (jako tel. a CZE licence) líbilo by se mi nejvíce definovat jednotnou podobu těchto štítků….

5. Potřebuji létat hned a nemám označení? Stáhněte a vytiskněte si QR kód (viz bod 2+3 – zadáním členské licence na svazu) a po nalepení na model máte prozatím splněno. Tento QR kód obsahuje vaši i svazovou licenci.

Příklad mého návrhu za modelklub:

Aktualizace seznamu členů

Vážení modeláři,

k dnešnímu dni došlo k aktualizaci seznamu členů na rok 2021 (zkontrolovat si můžete zde). V seznamu jsou uvedeni všichni, kteří uhradili členské poplatky a dodali potřebné údaje k registraci. Seznam byl odeslán dne 15.12.2020 na SMČR. Ohledně povinného označení modelů atd vás budeme informovat po potvrzení registrace (přidělení registračního čísla).

V rámci celého výboru bych chtěl popřát všem našim členům Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Příspěvky 2021 – schůzka

Ahoj, dobrý den vážení modeláři,

kdo není z nějakého důvodu schopen zaslat platbu bezhotovostně, budu k dispozici dne 5.12. 2020 od 13 h (max.1 h) na letišti Valy. Přeplatky (vratky) za sekání, mohu předat zde, nebo poslat na účty těch kterých se to týká (číslo účtu kam poplatky vrátit, zašlete případně na email klubu)

Členské příspěvky 2021 – platba

Vážení modeláři,

termín pro zaplacení členských poplatků na rok 2021 je do 20.12.2020 (z důvodu registrace máme málo času). Po tomto datu bude seznam aktualizován a odeslán na SMČR pro podání registrace na ÚCL. Kdo nebude mít členské příspěvky (včetně záloh na sekání) uhrazené do tohoto data, bude mu členství v klubu na příští rok automaticky ukončeno.

(Preferováno) Příspěvky je možné zaslat na účet našeho klubu č. účtu: 275675218/0300 do políčka „popis pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení a do variabilního symbolu „2021“.

Detail vyúčtování pro každého člena (s odečtením sekání) a přehled sekání 2016-2020 naleznete zde: https://www.modelklubmb54.cz/?page_id=2127

Komu nefunguje přihlášení pište na: modelklubmb54@seznam.cz

Aktuality z klubu

Vážení modeláři,

dovolte mi za výbor klubu pár slov k aktuální situaci.

Máme za sebou náročný rok plný neočekávaných omezení kvůli situaci s Covid 19. Došlo k hromadnému rušení akcí, zavírání obchodů a omezení setkávání. Tento rok nebyl o modelařině, ale pro většinu pracujících o hororu v rámci home office a skloubení péče o děti při distanční výuce atd.

Jako jeden z členů výboru jsem si vědom toho, že jsme velmi málo informovali své členy o aktuální situaci, ale věřte, že jsme všichni řešili rodinné záležitosti, které jsou a vždy budou pro každého z nás tou nejvyšší prioritou. Alespoň touto cestou bych se vám rád jménem celého výboru omluvil za nedostatečnou informovanost.

Abychom co nejdříve vyřešili zásadní věci týkající se klubu, pokusím se vše shrnout:

  1. Dle nového nařízení: Prováděcího nařízení komise (EU) 2019/947 je třeba všechny členy klubu registrovat u ÚCL. Pro toto budu potřebovat od každého člena informace jako je tel, adresa, rodné číslo atd. Většinu těchto informací již v evidenční kartě mám, ale jsou zde stále hříšníci. Pokud chcete létat dle dojednaných pravidel platných pouze pro členy Svazu modelářů musíte se registrovat!
  2. Možnost létat od 10let (jinak 16)
  3. Létat do 300m na terénem (při dodržení všech ostatních pravidel)
  4. Nemusíte prozatím absolvovat zkoušky

Bližší informace ohledně nových pravidel by měl svaz poskytnout začátkem prosince.

  • Každý z členů si bude moci svou registraci zkontrolovat. Dám na web info jak na to, ale nejdříve musíme vyřešit příspěvky.
  • Je třeba vybrat co nejdříve členské příspěvky na rok 2021. Nebude možné jako v předešlých letech členy obvolávat a dožadovat se zaplacení. Kdo nezaplatí nebude registrován. Pokud to bude možné bylo by nejlepší platbu poslat bezhotovostně. Informace budou následovat.
  • Tento rok končí 4leté volební období výboru. Jelikož nelze uspořádat řádnou členskou schůzi budeme naše role vykonávat po nezbytně nutnou dobu (do nejbližší členské schůze).
  • Na dnešní výborové schůzi jsme odsouhlasili zrušení brigádních pokut. V tuto chvíli nikdo neví, kdy bude možné pořádat akce bez omezení. Poplatky na tento rok nebudou vyžadovány a předplacené poplatky za brigády za rok 2020 budou vráceny/odečteny z poplatku 2021. Velké poděkování patří všem, kteří letos pomáhali.
  • Vzhledem k připravovaným změnám bude třeba aktualizovat stanovy klubu. Úprava stanov je odložena do doby jmenování nového výboru.

S pozdravem za výbor klubu T. Jareš