Přání do nového roku 2019

Přeji všem členům LMKMB prožití hezkých chvil při létáni, hlavně mnoho startů a bezchybných přistání. Také všem přeji to správné počasí bez zbytečného vedra, silného větru a bez deště. Nechť nám k tomu pomáhá náš modelářský Bůh.

Na základě zápisů z členské schůze a zápisů z jednání výboru se ale krátce musím vrátit do uplynulého roku 2018.

Episoda 1.

Na samém začátku roku 2018 jsem byl požádán předsedou klubu o přípravu soutěžních pravidel pro soutěž Mladoboleslavské aero vleky. Volný překlad z německého originálu byl doplněn o obrázkové znázornění jednotlivých soutěžních obratů a rukopis pravidel byl na přelomu února/března osobně předán předsedovi ke schválení. Výbor zasedal, v neúplném složení 25. 3, bohužel pravidla nebyla projednána (dle zápisu). Na jarní členské schůzi předseda určil konání soutěže Mladoboleslavské aero vleky na 22. 9. Zároveň jsem byl otázán, zda jsem ochoten proškolit bodovače /časoměřiče.

Poté se rozhostilo ticho, na podzimní členské schůzi, když jsem poukázal na nedostatečnou přípravu soutěže ze strany výboru, předseda si stěžoval na mou neochotu spolupráce.

Citát: volal jsem tě v červenci abych se zeptal co mám dělat a ty jsi nebral telefon. ¨

Za prvé, je to velmi neprůkazné tvrzení, telefon mám společný s mojí drahou polovičkou, která by mě určitě na zmeškaný hovor upozornila, navíc bylo možné telefonát opakovat, resp. poslat SMS, popř. vykonat osobní návštěvu.

Za druhé, s určitostí by bylo správné se obrátit na členy výboru kteří mají z pořádání jak národní, tak i mezinárodní soutěže zkušenosti. Domnívám se, možná oprávněně, že záměr byl úplně jiný.

Episoda 2.

  1. Myška mě požádal o předložení jeho připomínek k práci výboru v otázkách Vyhlašování „povinných brigád“. Připomínky byly podány ve formě návrhu o zrušení pokut pro rok 2018, důvod viz příloha zápisu. Druhá připomínka se týkala ne zrovna příkladného pořádku při sekání letištní plochy. Tuto připomínku jsem si dovolil doplnit o změnu evidence sekání přehlednou tabulkou přístupnou pro všechny členy na klubových stránkách. Bylo vyvoláno spontánní hlasování ne o zrušení pokut, ale o přenosu povinnosti za sekání na moji osobu.

Bohužel mě nedá nepřipomenout jak členům, tak vedení, že členská schůze je demokratické fórum, na kterém má každý člen právo vyjádřit svůj názor na cokoliv bez předcházející cenzury.

V zápisu z členské schůze je mi uděleno připravit plán, jak si představuji převzetí sekání.

Musím opět poučit vedení klubu o skutečnosti, že jsem řádným členem plnícím povinnosti v souladu s klubovými stanovami, nejsem zaměstnancem a ani v jiném sociálním závazku s klubem (manželství a pod.). Jako řadový člen mohu na požádání pro činnost klubu vykonat úkol dle mých možností.

Mé připomínky a také připomínky L.M.  jsem v případě potřeby ochoten doplnit na pozvání na schůzce výboru při klidné, konstruktivní a věcné diskusi. S určitostí se pozvání nebude bránit ani L. Myška.

S pozdravem P.P.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Petr Pelikán. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.