70-leta3

stojící: Handlík, Faltus, Putnar, Rambousek, Špaček, Chvojka V., Čejka, Chvojka M., Nečásek
sedící: Rýdl, Krejbich, Hes, Kotera B.