70-leta4

stojící: Hes, Rambousek, Faltus
dole: Krejbich, Hradec, Zika