Zápis z členské schůze 11.11.2015

Úvod předsedy klubu

 • poděkování členům za veškerou práci v průběhu sezóny a za účast na klubových akcích

Shrnutí sezóny 2015

 • u boudy na letišti Valy byla za účasti členů vystavěna terasa
 • bouda byla kompletně natřena
 • nechala se vyrobit vlajka a pravidla pobytu na letišti, byl zakoupen větrný pytel
 • byla provedena oprava střechy boudy na letišti Bradlec

Vyhodnocení soutěží sezóny 2015

 • Jarní Mladoboleslavská
 • Pan Martínek již v příští sezóně nebude organizovat další ročník této soutěže, je třeba najít pokračovatele. Panu Martínkovi bylo poděkováno za úspěšnou několikaletou organizaci a byl požádán, zda by příštímu organizátorovi pomohl zejména svými zkušenostmi z předchozích ročníků.
 • Hofman Cup 2015
 • Soutěž jako celek byla ze strany soutěžících hodnocena kladně. Zúčastnilo se jí kolem 20 převážně zahraničních závodníků. Organizačně proběhla soutěž bez připomínek. Pro příští rok je jen potřeba ještě více zlepšit funkci zvukové techniky k zajištění bezproblémové komunikace se všemi závodníky.

Plán prací na sezónu 2016

 • pokud bude třeba a bude možnost objednat za dobré peníze válec, nechá se převálcovat plocha na letišti Valy
 • do boudy na letišti Valy je potřeba vyrobit regály na uskladnění věcí
 • boudu ve Valech je potřeba utěsnit, zejména prostor pod dveřmi – dovnitř lezou myši a znečišťují/ničí vybavení
 • na jaře bude proveden zásyp plochy (díry od myší)
 • byl předložen návrh na zastřešení terasy vedle boudy ve Valech (na jaře bude upřesněn)

Plán soutěží na sezónu 2016

 • Jarní Mladoboleslavská – 8.5.2016
 • Hofman Cup – 16.7.2016
 • Mladoboleslavské aerovleky – 23.7.2016
  • Na schůzi byla nahrubo představena naplánovaná soutěž ve vlekání větroňů, které se zúčastní větroň + vlečná jako celek.
  • Celý vlek odstartuje z vzletové a přistávací dráhy, v průběhu stoupání provede minimálně dva standardní letištní okruhy a poté vypne větroň.
  • Od vypnutí se začíná počítat doba letu větroně, která bude předem stanovena a za její nejpřesnější dodržení budou udělovány body.
  • Vlečná vypíná lano nad letištěm a boduje se jeho dopad.
  • Dále se boduje přistání vlečné do vymezeného prostoru na přesnost a stejně tak přistání větroně.
  • Do závodu se přihlásí vždy celá dvojice a je možné, že pilot vlečné takto bude přihlášen třeba ve třech dvojicích.

Vyúčtování sekání

 • V letošním roce sekání zaplatilo 44 členů, 14 členů je zařazeno do tzv. volňásků a 13 členů sekání bezdůvodně nezaplatilo vůbec.
 • Z důvodu suchého léta byla pro každého platícího člena vypočítána vratka 250,- Kč. V případě, že by zaplatili řádně všichni členové klubu (mimo volňásků), tato vratka by pro každého činila 300,- Kč.
 • Ze strany členů klubu i jeho výboru byl vysloven návrh na ukončení členství v klubu neplatícím členům.
 • Poplatky na sekání na rok 2016 zůstávají ve stejné výši a budou splatné nejpozději do začátku jarní členské schůze v roce 2016. Členům, kteří nebudou mít vyrovnané klubové příspěvky a poplatky za sekání, nebude umožněn přístup na letiště.
 • V nadcházejícím roce budou všechny klubové poplatky zahrnuty do jedné platby. Toto bylo rovněž na schůzi přítomnou většinou odhlasováno.

Členové MK Mladá Boleslav jsou povinni zaplatit poplatky za členství na rok 2016 do 31.12.2015. Pokud se tak nestane automaticky jim zaniká členství v klubu a tím i zákaz na letištní plochy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Problěhlé akce a jeho autorem je Lukáš Myška. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.